Het is altijd weer een uitdaging om een
omgeving te ontwerpen, waarin mensen
volledig zichzelf kunnen zijn!